Stor træpillesilo på Avedøreværket. ØRSTED

Tagkonstruktion inkl. beklædning og isolering.


Hovedentreprise