Studstrupværket. Aarhus

Vådaskebygning


Hovedentreprise