Studstrupværket. ØRSTED Vådaskebygning

Vådaskebygning

Hovedentreprise