Studstrupværket, ØRSTED

Bygning for dagsiloer.

Totalentreprise